Užsakovas turi pateikti šiuos dokumentus projektui gauti:

  • Projektavimo sąlygų sąvadas
  • Pažymėjimą apie nekilnojamojo daiktų teisių ir jų įregistravimą nekilnojamojo turto registre
  • Inžinerinį topografinį planą (M1:500)
  • Pažymą iš savivaldybės ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus "dėl komunikacijų įrengimo"